Grau:»Alzira s’ajusta a la normativa que garantix el dret a demanar el centre educatiu»

0
429

Després d’escoltar les declaracions que ha fet el candidat a l’alcaldia d’Alzira pel Partit Popular, José Andrés Hernández, acusant a l’actual govern municipal de que amb este no es garantisca a les famílies la llibertat per triar col•legi, he de dir que el govern municipal durant estos quatre anys hem treballat perquè es garantisca el dret a l’educació en igualtat de condicions, en igualtat d’oportunitats, perquè totes i tots tinguen les mateixes oportunitats per a acudir a un centre.

Perquè tot l’alumnat, amb independència de la seua situació econòmica o sociocultural, ha de tindre garantida una plaça escolar propera al seu domicili.

Pel que fa a la defensa que fa del restabliment del districte únic educatiu, he de dir que, entre altres coses, no s’ajusta a la normativa vigent, i ho explique: segons l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat, els municipis que tinguen més de 10 centres (com és el cas d’Alzira) se zonificaran per àrees d’influència. Hem de recordar que la Llei està per a complir-se.

Per altra banda, i segons el Decret 40/2016, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i concertats, és la direcció territorial de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i no l’Ajuntament, qui delimita les àrees d’influència dels centres docents.

La proposta d’àrees d’influència als efectes d’admissió d’alumnes que en el seu moment elaboràrem des del Consell Escolar Municipal va ser ajustada a la normativa, una normativa que garantix el dret i la llibertat de demanar el centre que vulguen les famílies, amb igualtat d’oportunitats.