El càlcul de les pensions / Opinió: Enric Blay

0
446
Enric Blay durant una concentració de pensionistes a Alzira

La Llei 23/2013, de 23 de desembre anomenada llei de sostenibilitat del sistema de les pensions, és l’alternativa que va  oferir  el govern del PP per  al fet que el sistema de la Seguritat Social puga mantenir-es. Norma que entrara en vigor el próxim dia 1 de Gener de 2019. És preten  ajustar el saldo del sistema de pensions,  sobre la base de dos criteris:  l’evolució demogràfica i la situació dels recursos  de l´Estat,  per al fet que la seguritat social, deixe de pedre diners. Amb dues elements clars d´aplicació.  La nova norma,  per un costat, desvincula la revaloració dels pensions als de  l’IPC  i  pel l´altre,  ajusta la quantia de la pensió,  a l´esperança de vida real del nou pensionista.

Actualment,  la pensió es calcula en funció dels anys cotiçats,  l´edat de jubilació i la quantia cotitzada. La nova norma,  introdueix un nou criteri, “l´esperança de vida”.

La traducció pràctica,  és que per un costat,  les pensions augmentarán per lley sóls un 0,25% cada any,  sense tindre en compte l´augment de l’IPC i per el altre,  al cálcul i revalorizació de cada pensió,  li s´aplicara una reducció determinada en percentatges,  basada en els anys d´esperança de vida que a cada solicitant de jubilació es li determine. L´objectiu que persigueix la nova norma,  és redistribuir la pensió  entre els anys que és calcula que pots viure.

Amb aquesta reforma a aplicar a l’1 de Gener de 2019 suposa un nou retall als pensions a cobrar per els que treballen i cotitzen a la*seguretat social. Es clar que la mobilització dels pensionistes ha provocat que durant 2018 i el proper 2019 les pensiones augmenten segons l’IPC, pero també ho es que esta llei no esta derogada i per tant cap govern tindrà impediments d´aplicar la de nou. Si la mobilització social no heu impedeix.

Altres qüestions com la jubilació parcial o l’anticipada també finalitzà el 30 de decembre de 2018 és per aixó que hi han molts cotiçants que anticiparen la jubilació perquè durant l’any 2019, en la meua modesta opinió, ja no ho podran fer ¡¡

 Enric  Blay  i  Tomàs