Diego Gómez: «Amb estos pressupostos demostrem que estem al costat de les persones»

0
398
Albert Fuió i Diego Gómez durant la presentació dels pressupostos de 2019

L’alcalde, Diego Gómez, i el regidor d’Economia, Hisenda i Joventut, Albert Furió, han presentat en roda de premsa el projecte de pressupost municipal per a l’any 2019, que s’aproxima als 39 milions d’euros

L’alcalde ha començat l’explicació indicant que: “És un pressupost on els ingressos i despeses totals ascendixen a 38.810.008,71 €, augmentant 539.691,55 € (1,41 %) respecte del pressupost de 2018. Es tracta d’un pressupost de continuïtat, per a arrodonir i tancar la legislatura, un pressupost real, d’equip, treballat i de consens, un pressupost per al bon govern de la ciutat”.

 

Gómez ha continuat exposant les línies generals del projecte de pressupost per a 2019: “En quant als ingressos, continuem amb la reducció d’impostos, que suposen el major ingrés municipal, amb 18 milions d’euros. L’IBI tornarà a abaixar 2 punts. L’IBI d’immobles rústics tornarà a reduir-se en 10 punts i suposa una rebaixa de 20 punts en els dos últims anys. En eixe sentit, cap altre municipi ha ajudat tant a l’agricultura d’una manera directa.”

 

En quant a les despeses, l’alcalde ha incidit que “hi haurà un augment en l’apartat de personal, que s’incrementa en 887.355,02 €, açò és, un 5,033% sobre els de l’any passat. Este augment es justifica fonamentalment per una previsió d’augment del 2,25% (uns 600.000 €) de les retribucions de personal al servei de l’Ajuntament (percentatge ja aprovat pel Govern de d’Espanya), i per una modificació de l’estructura organitzativa que afecta a distints departaments de l’estructura organitzativa d’aquest Ajuntament”.

 

A continuació, el regidor d’Economia, Hisenda i Joventut, Albert Furió, ha entrat més en detall en alguns dels aspectes més importants. Respecte als ingressos, l’Impost de bens immobles la reducció del 2 % suposarà una rebaixa en la recaptació de 243.000 €, però, des del principi de la legislatura, s’ha produït una reducció acumulada del 6 %, unida a una rebaixa dels valors cadastrals del 12 %. Altres aspectes que ha detallat és que s’han consignat les subvencions de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València, que ascendiran a uns 15 milions d’euros, la venda de bens patrimonials, per 193.000 € i que no està prevista la concertació de cap operació de crédit.

 

En quant a les despeses, Albert Furió, ha incidit en la reducció del deute públic que en 2019 serà de 1.031.430 €. “Hem fet un important esforç en posar ordre i sanejant els comptes que havíem heredat. De les 13 operacions de crèdit que l’Ajuntament tenia concertades, ens quedarem amb només 3. Això ha suposat abaixar el coeficient d’endeutament del 52 % que teníem el 2015 fins el 19,80 % que tindrem el 2019, i se quedarà el deute en acabar el 2019 en 6.500.00 €”.

 

El regidor ha comentat també que: “En les despeses, sempre hem tingut dos prioritats: Serveis socials i promoció de l’ocupació. En eixe sentit, les partides dedicades a serveis socials han augmentat en 4 anys 800.000 €. En el 2019 augmenten les partides dedicades a subvencions a entitats socials, sent este equip de govern qui més diners ha dedicat a estes entitats; també el fons de cooperació social o el que se dedica al Pla d’Igualtat. Respecte a l’ocupació, hem augmentat en 4 anys el que se dedicava a programes per al foment de l’ocupació, de 832.000 del 2015 a 1.261.000 € que contemplem per a 2019”.

 

Furió ha finalitzat la seua intervenció indicant que “també hem augmentat en aquelles qüestions que, des de l’equip de govern considerem molt importants com són la cultura (amb la que hem augmentat pressupost però també qualitat i diversitat que ha tingut molt bona acollida), joventut, medi ambient, esports, sanitat i educació. També hi haurà 30.000 € d’ajudes per a les persones afectades per les pluges de novembre en els seus vehicles que se tramitaran segurament al febrer. Per últim, ha detallat algunes de les inversions, com la 3a fase del Palau de Cassasús, la 4a fase del Casal Jove, continuar amb el nou edifici de la Policia Local o els 20.000 € per a retirar el fibrociment del centre d’ADISPAC. En total ascendixen a 1.031.430 €, dels quals 193.419,00 € es finançaran amb càrrec a la venda de sòl de caràcter patrimonial.

 

Per a acabar esta presentació, l’alcalde, Diego Gómez, ha fet un resum de tot el que han exposat: “El projecte de pressupost municipal per a l’any 2019 és un pressupost de continuïtat, d’un govern que està al costat de les persones, del poble, perquè eixa és la nostra bandera, la bandera que cal reivindicar, més que les banderes polítiques, i ho hem demostrat des del principi de la legislatura. Hem fet una ciutat de canvi però ara volem construir una ciutat de futur”.