L’Alcúdia demana al Govern que baixe l’IVA dels instruments musicals

0
565
  • En el passat plenari l’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà per unanimitat una moció de Compromís per l’Alcúdia que demana al Govern que l’IVA que s’aplica als instruments musicals passe del 21% al 10%.

Al territori valencià es poden contar per centenars les societats musicals que dediquen un esforç considerable a la formació musical dels nostres joves. Persones joves i també de més majors que mantenen uns hàbits d’estudi i de treball constant. Persones, agrupacions i societats musicals, imprescindibles per a modular una autèntica vertebració territorial i una ocupació cultural de dimensions extraordinàries.

Cal ressenyar que el col·lectiu de les societats musicals solament del País Valencià, sobrepassa el 50% del nombre total de societats musicals espanyoles. A més, en l’àmbit territorial exclusiu de la província de València hi trobem una important concentració de prop de 330 societats musicals, respecte a les 1.100 que hi ha en tot l’estat espanyol.

Per tal de fer efectiu el seu treball, tant les agrupacions com les societats musicals necessiten un material fonamental, ben particular i específic: els instruments musicals, els quals esdevenen la principal eina per al desenvolupament musical dels músics.

Tanmateix, pel que fa a la regulació tributària, tots els instruments musicals vénen gravats amb un 21% d’IVA, igual que un vehicle a motor o com la majoria d’objectes de consum, sent els instruments musicals -per contra-, una de les principals ferramentes per al foment de l’educació i la cultura musical, i al nostre entendre, mereixedors d’un tractament fiscal especial.

L’Ajuntament de l’Alcúdia sempre ha estat una administració atenta i propera a la realitat cultural de la música valenciana; una administració que ha mantingut des de llarg temps una estreta col·laboració amb la societat musical la Filharmònica Alcudiana amb la qual manté un conveni que subvenciona amb 80.000 euros anuals tant l’activitat de la Filharmònica com la de l’Escola de Música.

Amb tot l’ací exposat, l’Ajuntament de l’Alcúdia, sempre sensible a les peticions procedents dels músics i dels seus representants, ha tingut l’ocasió de rebre les inquietuds de la Confederació Espanyola de Societats Musicals (CESM), en allò relatiu a l’adquisició d’instruments i als gravàmens fiscals que se’ls hi aplica així com de la iniciativa de la Diputació de València ha acordat instar al Govern de l’Estat espanyol a revisar i modificar el tram d’IVA aplicable a la compra d’instruments musicals, fent-lo baixar de l’actual 21% a un 10% en el termini de temps més breu possible.