Les Basses a punt de gaudir del seu canal

0
1270
Treballs en la redona de la CV-50 a l'eixida d'Alzira
Estes comportes regularan el pas de les aigües al barranc de la Casella
El barranc artificial té una llargària superior als 900 metres

El barranc artificial exercirà una doble funció

Evitarà inundacions i oferirà un carril ciclopeatonal de 900 metres

Unes comportes regulen el desembocament de les aigües en el Casella

La construcció del Canal de les Basses entra en la seua recta final, a falta de dos mesos perquè  finalitzen, unes obres que tenen una funció mediambiental i de protecció del barri més castigat d’Alzira en matèria d’inundacions

Tot indica que «abans de Nadal», segons el regidor de Medi Ambient Pep Carreres, estarà culminada la primera fase, de 920 metres de llargària, destinada a «captar les escorrenties superficials» que circulen pel camí dels Pescadors per traslladar-les fins el barranc de la Casella. Allí unes comportes, actualment molt avançades, regularan l’accés al barranc; deixaran passar les aigües quan el Casella estiga buit i les retindran quan estiga ple.

El dimensionament del canal s’ha fet tenint en compte les futures aportacions dels barrancs del Respirall, Fosch, García María i de l’Arena, quan el projecte es desenvolupe completament

Carreres explica Riberaexpress la doble funció d’este trasvassament; «en primer lloc evitar les inundacions al barri de les Basses i, a més, «complementar l’Anell Verd amb una ruta ciclopeatonal a la vorera del canal on es plantaran arbres com en la ruta del colesterol».

El responsable de l’àrea municipal de Medi Ambient recorda que esta forta inversió ha sigut possible «al demanar a la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient que aprofitarà els recursos, en principi, destinats a desdoblar l’Avinguda de la Ribera.

L’objectiu d’estes obres, segons explicaren en el seu dia els tècnics de la Generalitat, «és dur a terme les actuacions tècnicament i econòmicament més adients per a millorar els problemes que a hores d’ara plantegen les escorrenties superficials, que en èpoques de pluja es produeixen a la zona de les Basses, com a conseqüència de la insuficient capacitat d’evacuació de la xarxa de pluvials existent».

Els treballs, iniciats a primers del passat mes de març, compten amb un pressupost de 1.324.495,26 euros i un termini d’execució de 9 mesos que conclourà en desembre.

Este barranc artificial discorrix per davall de la redona on confluixen el camí dels Pescadors amb la CV-50, paral.lela a esta carretera fins la redona del bingo i per darrere de la Pirotècnia Crespo, desemboca en el barranc de la Casella.

Cabal de desaigüe

El canal s’ha dimensionat geogràficament per a un període de retorn de 15 anys (aproximadament 19m/ s), però les condicions d’abocament esmentades fan que el cabal real que es podrà desaiguar quan l’obra estiga completada serà el corresponent a 10 anys de període de retorn (14,04 m/s). Ara bé, en esta primera fase, encara que el canal té la capacitat esmentada, l’obra de captació limita el cabal que es pot arreplegar a un període de retorn de 7,5 anys (11,43 m/s).