Els motors d’Aigües Vives i la Casella a favor de les energies renovables

0
816
El motor de Patxorra a la Murta favorable al .projecte

Paco Clari: «És el moment d’accelerar el projecte»

Diego Gómez:»Esperem constituir la comunitat de regants en esta legislatura»

La Cooperativa Alzicoop i l’Ajuntament d’Alzira són optimistes de cara a aconseguir la creació d’una comunitat de regants que faça viable el projecte de sustituir l’energia elèctrica les renovables en els motors de reg

Es tracta d’un projecte de modernització i sostenibilitat del regadiu i la protecció contra incendis forestals del marge dret del riu Xúquer que afectarà a unes 30.000 fanecades regades amb aigües soterrànies situades en els tres valls de la capital de la comarca.

El 90% dels motors de la vall d’Aigües Vives i més del 60% de la Casella s’han mostrat ja partidaris del nou projecte que abarataria considerablement el cost del reg en estes zones d’Alzira. Més reacis al canvi són els titulars dels motors de la vall de la Murta, on només tres propietaris han donat el seu vist i plau.

El president d’Alzicoop, Paco Clari considera que «ara és el moment d’accelerar el projecte en trobar-nos en un moment decissiu». Clari es mostra «optimista» per aconseguir durant els pròxims mesos el suficient nombre d’hectàrees «que faça viable el projecte».

L’alcalde d’Alzira Diego Gómez també veu factible que es constituisca la comunitat s’usuaris «abans que acabe esta legislatura». Tot seguit es faria un estudi tècnic que «avale la necessitat del projecte». Amb estos dos requisits, assegura la primera autoritat local, es podria accedir a ajudes de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, a més de subvencions de la Unió Europea.

La Generalitat ha encarregat, recentment, a la Universitat Politècnica de València un ample i detallat estudi sobre la situació actual del regadiu de la Comunitat Valenciana així com un Pla per tal d’enllestir la seua modernització. El treball està coordinat pel director del Centre Valencià d’Estudis sobre el Regadiu, el catedràtic alzireny d’enginyeria agrària Bernardo Pascual.

L’ambiciosa iniciativa promoguda per Alzicoop i el consistori local, formaria part de la modernització de regadius que pretén enllestir la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient.

Explicació del projecte

La zona de rec del projecte compren:

  • Sector 1- Vall de la Murta, Pla de Corbera i Forn de Carrascosa
  • Sector 2- Vall de la Casella
  • Sector 3- Vall d’Aigües Vives

L’objectiu del projecte consistix en desenvolupar infraestructures hidràuliques i instal·lacions amb energies renovables que ajuden a la sostenibilitat de l’agricultura i a la protecció del medi ambient. El rec es realitzarà per gravetat, és a dir, sense consum d’energia elèctrica. Unes de les actuacions més importants a realitzar és el canvi a energia solar amb l’extracció de l’aigua dels pous. Açò vol dir que es prescindiria de l’energia elèctrica subministrada per la companyia elèctrica.

L’estalvi s’explica de la següent manera:

  • El llaurador pagaria, segons l’estudi fet, 30.65 euros per hg/any durant 25 anys.
  • La despesa mitja estimada de l’abonat per m3 utilitzat, és de 0.05 euros.
  • Les despeses d’explotació estimades són de 0.07 euros.

Es pot resumir en que el llaurador pagaria el m3 d’aigua de rec a 0.12 euros i 30.65 euros hg/any d’amortització de les instal·lacions.

Estes dades són els resultats d’un estudi realitzar pel gabinet d’enginyeria MS INGENIEROS SL a la Murta, que podrien extrapolar-se en major o menor mida a la resta de la superfície regable.