El nou pou de Tulell estalviarà més de 40 milions de litres d’aigua anuals

0
1516

El nou pou a la zona de Tulell permet optimitzar els recursos disponibles d’aigua d’esta zona de d’Alzira

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Gestió Urbanística, juntament amb l’empresa Aguas de Valencia SA, han executat les obres d’obertura d’un nou pou a la zona de Tulell, concretament al Parc dels Furs, on s’han executat unes noves instal·lacions hidràuliques compostes per un pou de 51 metres de profunditat, que extraurà aigua del subsòl mitjançant un grup motobomba de 15 CV de potència i una estació de bombeig de 7,5 CV destinada a entrar en servei davant averies del grup del pou.

El funcionament de la instal·lació està totalment automatitzada, de forma que sempre es prioritza la utilització d’aigua del pou, per regar de forma seqüencial un total de 12 sectors de reg ajustant a cada sector el seu cabal i pressió demandada. L’automatisme també disposa d’un sistema que provoca la parada del reg si es detecta la presència de pluges

Amb aquesta inversió no serà necessària la compra d’aigua de qualitat provinent del Sistema en Alta de la Ribera, ja que l’aigua utilitzada serà la que produeix el nou pou, amb un menor cost econòmic i energètic associat. El volum que ja s’està estalviant supera els quaranta milions de litres d’aigua anuals, i la concessió sol·licitada a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer permetrà aplegar a estalviar més de setanta dos milions de litres d’aigua potable.

Amb aquesta actuació, es generarà un estalvi econòmic important, ja que l’aigua del pou és més econòmica que la de la xarxa de l’aigua potable i millorarem la qualitat de l’aigua subministrada als veïns d’Alzira, al optimitzar l’aigua de qualitat per a usos de consum humà.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, destaca que; “Esta mesura està dins d’un pla d’actuació dissenyat per fases en pro d’estalviar aigua de la potabilitzadora, que sí és de consum per a les vivendes, i que al mateix temps significarà una inversió en sostenibilitat.”

“L’aigua serà utilitzada fonamentalment per al reg de les zones verdes del Parc dels Furs i l’Avinguda Nou d’Octubre, però també està prevista la utilització de l’aigua del pou per a la neteja del recinte firal i per omplir cubes per a la neteja viària o el reg d’altres zones. “ Reitera el Regidor.