Les ajudes extraordinàries a l’estudi es poden sol.licitar fins el 12 d’abril

0
19

Societat musical ajudes estudiL’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Educació, informa que hui s’ha publicat en el BOP la  convocatòria de les ajudes extraordinàries a l’estudi. L’objecte és “la concessió d’ajudes de caràcter extraordinari, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici d’activitats formatives que s’estiguen realitzant o que s’hagen realitzat al llarg del curs 2016/17, o en l’estiu de 2016, en els mesos de juliol i agost”, segons ha assenyalat Pepe Grau, regidor de l’àrea educativa.

El termini de la primera fase és des del 14 de març fins al 12 d’abril de 2017. Tot el procediment està publicat al web de l’Ajuntament, al catàleg de tràmits d’educació i cultura:  https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/browser.do

Les activitats per a les quals es podran demanar este tipus d’ajudes seran: cursos de formació universitària o postgrau en altres comunitats autònomes (en el cas que no n’hi haja a la Comunitat Valenciana). Cursos de formació universitària o postgrau en l’estranger. Cursos complementaris a les ensenyances de règim específic. Cursos, tallers i altres activitats formatives per a l’estiu (juliol i agost) de 2017, complementàries a la formació reglada.

Grau recorda que “podran acollir-se a estes bases i ser beneficiaris de les ajudes previstes en estes les persones menors de 30 anys, residents a Alzira, amb insuficiència de mitjans econòmics per a realitzar l’activitat proposada, que complisquen els mèrits suficients per a ser beneficiaris i en concurrència amb alguna de les condicions següents: especial capacitat o rendiment del demandant en relació amb la matèria de què es tracte. Interés del projecte de formació presentat. No es podran rebre més de dos ajudes, en anys consecutius o alterns”.

Les sol·licituds de subvenció contindran la documentació següent:

-Instància en model oficial (www.alzira.es, Portal de la Ciutadania – Educació i Cultura).

– Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

– Currículum, amb la documentació que estime convenient com a justificació de les dades aportades (acreditació documental de la titulació acadèmica i altres mèrits que s’al·leguen).

– Projecte de l’activitat per a la qual es demana l’ajuda, en què consistix l’activitat formativa concreta, matrícula i programa oficial de l’activitat on s’indique el cost de l’activitat, dades de la realització, lloc, pressupost detallat i qualsevol altra informació complementària que es considere necessària.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here