Compromís demana que la Processó del Foc de Benifaió siga declarada BIC

0
120

Eduard Gómez Signes, portaveu del Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de Benifaió, a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local  de la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  presenten per al seu debat i votació en el Ple la següent:

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Processó del Foc és una celebració emmarcada dins de les festes patronals de Benifaió que es celebren en el mes d’agost, on els jóvens clavaris honren a la Divina Aurora amb una processó peculiar on en compte de ciris es porten coets. Aquesta celebració ha estat popularment coneguda també com la “Festa del Fadrins” per l’edat dels seus protagonistes.

Encara que es desconeix la data exacta d’inici de la tradicional celebració en honor a la Divina Aurora, hi ha referències d’aquesta des de principis del segle XX, però al llarg dels anys s’ha vist sotmesa a alguns canvis tant en la data de celebració com per raons de seguretat dels participants.

Inicialment la festa es celebrava els primers dies de desembre, ja que el dia 4 era la festivitat de Santa Bàrbara, Patrona de Benifaió, però les males condicions meteorològiques característiques d’aquest periode hivernal feren que les festes es traslladaren a principis d’octubre. Finalment, des de principis del segle XX, les Festes Patronals es van traslladar al mes d’agost, ja que en aquest periode el treball agrícola era menor i podien participar més veïns de les celebracions.

A més, i encara que la pólvora sempre ha estat un element fonamental, al llarg dels anys ha canviat la manera de portar els coets per raons de seguretat. Inicialment els clavaris portaven els coets a les butxaques, a partir de 1909 els coets serien portats en sacs per jóvens acompanyants, i a partir de 1928 fins ara, els coets son portats amb caixons de fusta pels acompanyants dels clavaris.

Segons la llei de patrimoni cultural valencià, poden ser declarats béns d’interès cultural immaterials  les activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatius de la cultura tradicional valenciana, així com aquelles manifestacions culturals que siguen expressió de les tradicions del poble valencià en les seves manifestacions musicals, artístiques o d’oci, i especialment aquelles que han estat objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l’ús del valencià.

El patrimoni cultural no pot ser només allò tangible, efectivament hi han moltes pràctiques socials que constitueixen importants valors culturals per als pobles, i entenem que la Processó del Foc és una bona mostra i complix amb suficients requisits per ser declarada Bé d’Interés Cultural en la seua tipologia legal de Bé Immaterial.

La Processó del Foc és una celebració feta amb el foc, la pólvora, elements tant característics de pobles mediterranis com el nostre, però amb la particularitat de ser emprada com un element processional. És una celebració interioritzada pels veïns com a part de la identitat del seu poble, compartida i preservada de generació en generació i que fomenta l’associacionisme amb la participació any rere any dels jóvens clavaris i la col·laboració de les penyes del Coet i Xiflec, creades i formades per persones aficionades que volen mantenir la tradicional Processó del Foc i la Cordà. És una festa viva i amb característiques pròpies que la fan original.

Per tot això, el GRUP MUNICIPAL de COMPROMÍS presenta la següent:

PROPOSTA D’ACORD:

Primer. Incoar expedient per part del tècnics municipals i que compte amb la col·laboració de En Francesc Beltrán i López, Cronista Oficial de Benifaió, i les Penyes del Coet i Xiflec, per a la declaració de la Processó del Foc com a Bé d’Interés Cultural Immaterial de la Comunitat  Valenciana.

Segon. Demanar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la declaració de la Processó del Foc com a Bé d’Interés Cultural Immaterial.

Tercer. Traslladar l’acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i a aquelles associacions que desenvolupen la seua activitat dins de l’àmbit de la festa local, especialment a les Penyes del Coet i Xiflec.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here