El deute municipal arribarà a 9,9 milions d’euros ene el 2015 segons Més Algemesí

0
172

El dilluns per la vesprada, la sala d’acte del Casino acollí una xerrada de MÉS ALGEMESÍ sobre el deute municipal. Després de presentar la nova imatge corporativa de la formació, el seu portaveu, Josep Bermúdez, explica detalladament quina és la situació actual de la hisenda local pel que fa al pagament d’interessos i pel que fa al deute amb els bancs.

Tal i com s’explicà a través d’un muntatge, de 2007 a 2013 l’ajuntament abonà 2.652.924,75€ en concepte d’interessos, mentre que sols ingressà 1.120.947.37€, és a dir abonà 1.531.924,75€ dels més que cobrà. Així doncs per cada euro que cobrà dels bancs ell retornà eixe euro més 1,36€ més. A excepció de 2009, on sí es cobraren més interessos que s’abonaren, la resta d’anys sempre s’ha pagat més interessos que cobrat. La situació resultat especialment sagnant en el darrer any. En 2013, segons la comptabilitat oficial, l’ajuntament ingressà sols 23.733,47 € però pagà 440.218,70 €. És a dir en 2013 es pagaren 416.458,23€ més que s’ingressaren, o el que és el mateix, per cada euro que es cobrà es pagaren 185’5€ d’interessos. L’ajuntament d’Algemesí pagà un 1.755% d’interessos dels que ingressà. No oblidem que sovint, se’ls ompli la boca dient que són bon gestor i justifiquen l’elevat sou de l’Alcalde indicant que ha sabut generar molts ingressos per interessos, la qual cosa no és certa. Açò és sols una mostra de la mala gestió econòmica que està desenvolupat l’equip de govern actual, els pitjors gestors des de la restauració de la democràcia.
Si hem arribat a aquesta situació és per les desafortunades decisions que han pres en els darrers 6 anys, decisions que han incrementat desmesuradament el deute. L’equip de govern popular, en compte de seguir amortitzant els 9’2 milions d’euros que heretà de deute d’acord amb les condicions existents, decidí, en 2008 i 2010, signar dos préstecs de 2’1 milions i 2’4 milions d’euros, i renegociar els aleshores existents. En tots els casos, els préstecs nous i els renegociats, tenen pitjors condicions que els anteriors. Així, per exemple, el 31 de desembre de 2008 es renegocien uns préstecs que estaven pagant-se en eixos moments a un interés variable dels 2’77% i es negocia pagar-los, a partir d’eixe moment, a un interés fix de 4’47%. En l’actualitat, al ser fix, continuem pagant-ho al 4’47% quan, d’haver mantés les condicions anteriors, ara pagaríem un interés del 0’7% d’interessos. I així amb la resta de préstecs.
Les nefastes decisions del govern municipal han impedit reduir el deute municipal. A hores d’ara devem 10’4 milions. En juny de 2015, quan acabe la legislatura, de no fer-se cap avançament obligatori per llei, el PP deixarà un deute de 9’9 milions d’euros, superior al que heretà. Un bon gestor, i més en les circumstàncies que corren, hagués tingut com a objectiu rebaixar el deute. De no haver-se signat els dos préstecs nous i renegociat els existents, que és que hagués fet MÉS ALGEMESÍ, el deute en juny de 2015 hagués estat de 3’6 milions, és a dir 1/3 part del que ens deixarà el PP. Els seus 8 anys de mandat hauran estat 8 anys perduts. Si no s’haveren pres tota eixa sèrie de catastròfiques decisions durant aquests 8 anys s’haveren pagat sols 1’2 milions en concepte d’interessos, en compte de 3’1, o el que és el mateix, haguérem tingut 1’9 milions més en les arques per afrontar la situació actual. Al llarg de la vida dels préstecs, que no acabarien en 2033 sinó abans, l’estalvi hagués estat de 4 milions d’euros.
Els que es presentaven com un bons gestor han resultat, amb els números en la mà, els pitjors gestors des de la reinstauració de la democràcia.
Josep Bermúdez
Portaveu del grup municipal MÉS ALGEMESÍ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here