Calatayud denuncia que el govern de Carcaixent rebutjara en el plenari fraccionar els impostos

3
144
Calatayud explicà la seua moció al plenari

 La portaveu d’Units per València a Carcaixent, Ana Calatayud, va presentar al Ple de l’Ajuntament dimecres passat una moció destinada a què s’arbitren mesures que faciliten l’ajornament i fraccionament del pagament d’impostos i que va ser rebutjada per l’equip de govern.

Els motius que justifiquen esta moció segons la regidora valencianista són d’una urgència inqüestionable ja que “entenem que en el context de forta crisi econòmica que estem experimentant, la càrrega que suposa per als ciutadans afrontar el pagament d’uns impostos unflats (com és el cas de l’IBI, ja denunciat pel nostre grup), s’ha d’alleugerir amb mesures que demostren que el consistori és solidari amb els problemes dels nostres veïns”.

De tots és conegut que molts carcaixentins estan tenint greus dificultats econòmiques. En alguns casos la renda disponible (una vegada pagats els servicis com la llum, l’aigua i productes de primera necessitat) és nul·la o quasi nul·la arribant de vegades a la necessitat més extrema.

Per a la portaveu d’UxV “tenim uns ciutadans ofegats per una pressió fiscal ocasionada pel  balafiament d’unes autoritats municipals irresponsables” i es remet a la ronda de conversacions que ha mantingut barri a barri per a afirmar que “en les nostres xarrades amb la gent dels barris, la demanda dels veïns de fraccionar els pagaments dels impostos ha sigut constant”.

Amb la negativa d’equip de govern que segons Calatayud “ha sigut totalment refractari a les nostres propostes per a recalculara a la baixa (amb valors corresponents a esta època de crisi) els impostos que s’han de pagar, esperàvem que almenys votara afirmativament a la nostra moció per a facilitar el pagament dels mateixos als afectats” un sistema que compta amb el fonament legal suficient per a la seua execució per part de l’Ajuntament de Carcaixen.

No obstant això, la portaveu d’Units per València confia en que esta no siga més que “una maniobra de l’equip de govern per a apuntar-se el tant i que una vegada rebutjada la nostra proposta siga presentada pel PP amb alguna modificació menor”, una circumstància que no pareix preocupar a Calatayud, convençuda de que “a un Ajuntament que hauria d’estar al servici del ciutadà, no li hauria suposat cap problema recaptar els ingressos tributaris per mitjà de procediments fraccionats i ajornats als ciutadans que realment es troben en condicions econòmiques desfavorables i lo que menys importa és quin grup presenta la iniciativa”.

Moció íntegra presentada per UxV el 20 d’octubre: 

MOCIÓ D’UNITS PER VALÈNCIA SOBRE AJORNAMENT I FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS MUNICIPALS DE CARCAIXENT PER A ESTABLIR MESURES QUE FACILITEN ALS CIUTADANS FER FRONT AL PAGAMENT DELS IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS.
Na. Ana Calatayud Tortosa, portaveu del grup municipal Units per Valéncia, d’acord en allò establert en el vigent Reglament Orgànic i la legislació en matèria de Règim Local, presenta al Ple, per al seu debat i aprovació, si procedeix, la següent MOCIÓ.
EXPOCICIÓ DE MOTIUS
De tots és coneguda la situació econòmica per la que travessen moltes famílies del nostre municipi degut a la situació actual de crisi econòmica, molts veïns d’este municipi estan tenint greus dificultats econòmiques, en alguns casos la renda disponible (una vegada pagats els servicis com la llum, l’aigua i els béns de primera necessitat) és nul·la o quasi nul·la. En altres la situació és inclús més extrema.
Les dificultats per a fer front a gastos o pagaments extraordinaris arriba cada dia a un numero més gran de famílies, per la qual cosa quan estos es presenten, causen importants minves en la capacitat adquisitiva dels ciutadans en general.
Un d’estos gastos extraordinaris és el pagament dels corresponents impostos municipals, principalment l’Impost de Béns Immobles.
El nostre grup considera que, poder fraccionar, no sols, el pagament de l’IBI, sinó la resta d’impostos i taxes municipals, faria més suportable la càrrega impositiva per als veïns de Carcaixent, càrrega impositiva que no ha fet sinó incrementar-se any rere any.
Des d’Units per València creguem que en esta situació i com a complement a altres mesures que es puguen arbitrar en el marc d’ajuda a les famílies, seria important contribuir directament a evitar un major menyscabament de les economies familiars per mitjà d’un paquet de mesures fiscals tendents principalment a fraccionar i si és el cas ajornar la recaptació dels referits impostos municipals.

Alhora que l’Ajuntament ha d’estar al servici dels nostres veïns, considerem que permetre el pagament dels tributs municipals en diversos terminis no suposaria cap perjuí per al nostre Ajuntament, ja que continuaria recaptant la mateixa quantitat i al mateix temps estaria aplicant una mesura d’ajuda social.
Pensem que tan important és regularitzar els impostos, com facilitar als ciutadans amb problemes econòmics el poder complir amb els pagaments dels dits impostos, establint els mecanismes necessaris per al pagament ajornat o fraccionat per a tot aquell veí que vullga optar a ell.
Per tot allò que s’ha exposat, se sol·licita la inclusió per a la seua aprovació en el següent PLE, dels acords següents:
1. Iniciar el procediment legal que corresponga per a l’habilitació d’un sistema especial de pagaments que contemple procediments, requisits i criteris per a facilitar l’ajornament o fraccionament de deutes tributaris i no tributàries, que no supose cap cost per als interessats i que permeta el seu abonament per mitjà de quotes periòdiques

2. Realitzar una campanya divulgadora de les noves mesures i de les bonificacions i exempcions ja previstes anteriorment, per a assegurar l’efectivitat de les mateixes i garantir l’accés dels ciutadans als seus drets.
Carcaixent a 20 de Octubre de 2.013.

Ana Calatayud Tortosa

Portaveu del Grup Municipal Units per València

3 Comentarios

 1. LEIDO EN LA PRENSA

  El alcalde de Xàtiva anuncia la bajada de la mayoría de impuestos municipales
  16.11.2013 | 01:09
  Rus reduce el IBI rústico y urbano, la tasa de vehículos y la plusvalía por «la difícil situación de las familias»

  R. T. «Catarata de bajada de impuestos». Así catalogaba ayer el alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, la reducción en impuestos y tasas municipales. El primer edil, que comparecía junto al edil de Hacienda, Ramón Vila, anuncio la bajada en la escala de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el impuesto de vehículos y la plusvalía, además de mantener la bonificación del 50 % en la tasa de la basura.

  Rus resaltó, entre las reducciones anunciadas, la del IBI urbana y rústica. En el primer caso, los presupuestos del próximo año contemplan una rebaja del 5 %, con bajadas adicionales en diversas zonas de la ciudad como Carraixet, Retoria, Novetlè, Bolvens y en zonas de Bixquert como el Mistero y Mateo Cuadrado. El IBI rústica bajará en 2014 un 20 %, una bajada que Rus justificó porque «los agricultores necesitan apoyo».

  Y digo yo, Xàtiva, como Carcaixent, forma parte de España, arruinada por Zapatero, y está gobernada, como Carcaixent, por el PP. ¿Qué será?
  Se aceptan informaciones y» opiniones».

 2. En carcaixent, se invierte más en gratificaciones y prebendas que en ayudas sociales, subenciones para fallas, para futbol, para presidentes de barriadas, para alcaldes pedáneos, para corredores, para fiestas de barrio, para pintores, para cofradías, para exposiciones de calabazas, de boniatos, de lechugas,etc.etc.
  Que vergüenza de dirigentes.

 3. Ya me extrañaba mucho que el equipo de gobierno que tenemos se le hubiera pasado por la cabeza este tema sin más.
  Ahora si que lo entiendo , sabiendo que el grupo UxV planteó esa moción en el pleno y que fue rechazada por el PP.
  Después de rechazar esa propuesta de Calatayud , a los inútiles estos ( «inútil» en el sentido de inservible ) representantes del PP Carcaixent se les ocurre mandar una nota de prensa :
  http://www.riberaexpress.es/2013/11/15/carrcaixent-ampliara-los-plazos-para-el-pago-voluntario-de-los-tributos-municipales/

  ¿ Que nos quieren decir con ello ? ¿ de que nos quieren informar ?
  ¿ de que esa propuesta es mala por venir de Calatayud ?
  ¿que la misma propuesta es buena si y sólo si la proponen ellos ?
  ¡¡¡¡ Serán niños !!!!
  ¡¡¡ Que clase de políticos tenemos !!!!
  ¡¡¡ Siento vergüenza ajena !!!
  ¡¡¡ No se como se atreven a hacer ciertas cosas !!!
  Salom le pidió a la alcaldesa que se marche a casa y Calatayud ya le ha pedido a esta señora , en varias ocasiones , que dimita.
  El Kako les pide una dimisión en grupo , que se marchen a hacer algo que sepan hacer ( si es que saben hacer algo por lo que alguien este dispuesto a pagarles por ello ). ¿ Y esta alcaldesa de que nos cobra más de 3500 euros al mes ? ¿ por hacer el ridículo ? jaaaaa jaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  Les aseguro que jamás hubiera podido llegar a imaginar lo incompetentes y aprovechados que han podido llegar a ser esta gente del equipo de gobierno.
  Y encima me siento responsable por haberlos votado siempre.
  Debo pedir perdón a Carcaixent públicamente porque me siento muy mal en estos momentos por creer en la gente equivocada.

  Sr. Voluntario con Ana , tiene usted mucha razón con lo de las subvenciones , pero la gente de este pueblo es así , es muy egoísta , sólo se preocupa de su bienestar a corto plazo.» Ande yo caliente y ríase la gente «. Eso lo sabe Lola muy bien y el PP se ha aprovechado de ello durante años.

  Sra. Calatayud , usted siga adelante , aunque le rechacen sus propuestas , aunque quieran ser otros los que se pongan la medallita, lo importante es que se cumpla el objetivo , que no es otro que el del bienestar común de los ciudadanos de Carcaixent.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here