Delegació del Govern amonesta a l’Ajuntament d’Algemesí per intentar infringir una llei estatal

0
216
Josep Bermúdez

Una vegada més l’Ajuntament d’Algemesí ha intentat incomplir la legislació superior i ha estat amonestat per la Delegació del govern. En novembre de 2008 aprovà l’Oferta d’Ocupació Pública  que determina quins són els llocs de treball que han de proveir-se públicament a través d’una oposició. En la seua majoria són llocs existents i necessaris i coberts, inicialment, per personal interí. La llei 7/2007 estableix claríssimament en els seu article 70.1 que l’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública “comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses”, establint també que “l’oferta d’ocupació pública o instrument semblant deurà desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de tres anys”.

Malgrat aquest termini “improrrogable de tres anys” el ben cert és que més de tres anys després, en juny de 2012, l’Ajuntament modificà aquesta oferta canviant dues places reservades per a minusvàlid a torn lliure, fent la corresponent publicació al BOPV. Assabentada la Delegació del Govern d’aquesta il·legal modificació li requerí, per via oficial, informació al respecte. Posteriorment  en setembre li comunicà verbalment que l’oferta d’ocupació pública de 2008 estava caducada pel que feia a les places de torn lliure i que per tant no es podia executar, la qual cosa ha forçat a l’Ajuntament a declarar caducades 7 places que volia treure a concurs (Cap de negociat, Arquitectes, 3 enginyers i 2 auxiliars de biblioteca). Aquesta situació no és més que una mostra del descontrol i la nefasta gestió que està duent endavant l’equip de govern municipal que ha de ser controlat i amonestat per la Delegació del Govern per no saber fer bé les coses.

Al respecte d’aquesta anòmala situació MÉS ALGEMESÍ vol fer dues consideracions.  La primera és que resulta inconcebible que una administració intente fer “trampa” amb qüestions de personal i malgrat saber que és il·legal convocar aquestes places ho intente fer. Resulta vergonyós per als algemesinencs i algemesinenques que la Delegació del Govern cride l’atenció al nostre Ajuntament per una qüestió com aquesta.

La segona és que el pitjor de tot és que s’ha arribat aquesta situació per la inoperància i ineptitud dels màxims responsables municipals. La llei diu claríssimament dues coses. Per una banda que l’Oferta d’Ocupació Pública ha d’“executar-se” -i és aquesta la paraula que utilitza- com a màxim en el termini improrrogable de tres anys (la llei valenciana posteriorment ho deixa en dos). En l’actualitat encara està desenvolupant-se alguna oposició d’aquella oferta d’ocupació que tot i que s’ha convocat dintre de termini, encara no està conclosa.  Per un altra també deixa ben clar, com ja hem indicat, que la publicació de l’esmentada oferta “comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses”, i això és el que més lamenta MÉS ALGEMESÍ, l’incompliment d’una obligació legal que perjudica a aquells que legítimament volen accedir a la funció pública. Conforme recorda en un informe jurídic el doctor Sánchez Morón (catedràtic de la Universitat de Alcalà), informe publicat a principi d’any en la Revista d’Administració Pública núm. 187, existeix una obligatorietat de convocar aquestes places, donat que aquesta oferta no és un document informatiu o programàtic, sinó un “compromís jurídic ferm”. L’incompliment d’aquesta obligació, explica el catedràtic, és una infracció legal i una violació del dret fonamental i constitucional (article 23.3) a accedir a la funció pública.

MÉS ALGEMESÍ considera un fet molt greu i lamentable que l’Ajuntament d’Algemesí no complisca amb les seues obligacions legals i que estiga tan mal gestionat per un equip de govern que és incapaç de complir amb els seus compromisos i que, com un xiquet xicotet, acaba sent reprovat i tutelat per la Delegació del Govern quan intenta encobrir la infracció comesa. Els ciutadans d’Algemesí no ens mereixem açò i demanem que no es torne a produir una situació com aquesta.

Josep Bermúdez

Portaveu del grup municipal MÉS ALGEMESÍ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here