Bloc de Carcaixent exigeix aclaracions sobre la inmobilització dels vehicles del fem

37
432
Paco Salom

El passat 29 d’octubre el servei municipal de recollida de fem no es va poder realitzar amb normalitat per la immobilització, per part de la Guàrdia Civil, dels camions del servei de recollida. Els regidors del Bloc contactàrem amb el regidor Juan Albert, responsable dels servei, que ens traslladà que aquesta immobilització, segons entenia ell, s’havia produït perquè els vehicles en qüestió no havien passat la ITV.

Esta informació, segons altres fonts, no és del tot certa ja que la prohibició de circular venia donada pel fet que els vehicles estaven de baixa provisional en Trànsit, havent a més una denúncia de robatori sobre els mateixos, presentada per l’empresa subministradora.

A la vista de les informacions publicades en premsa i de la documentació disponible a l’ajuntament, el grup BLOC-Compromís va demanar a l’alcaldessa de Carcaixent la convocatòria urgent d’una junta de portaveus, per tal d’esclarir els fets i veure si calia exigir responsabilitats a alguna de les parts implicades: l’empresa Acciona Facilitu Services SA com a responsable directa del servei, o al propi ajuntament com a supervisor del servei.

Revisada la documentació sobre el traspàs del servei de recollida de residus sòlids a Acciona, com a conseqüència del concurs de creditors en què es troba l’empresa inicialment concessionària (Calsitas), i després d’escoltar les explicacions donades en la junta de portaveus per representants de l’equip de govern i el mateix secretari municipal, BLOC-Compromís vol posar en coneixement de l’opinió pública que, malgrat les explicacions i la informació consultada, resulta del tot incomprensible com s’ha pogut arribar a una situació com la viscuda, i queden encara pendents d’esclarir moltes qüestions, com ara:

– Quins han sigut els motius reals pels quals la Guàrdia Civil va immobilitzar els vehicles ja que, segons l’alcaldessa de Carcaixent, la comunicació de la Benemèrita va ser per falta d’inspecció tècnica en algun vehicle, quan tot apunta a que finalment sols un vehicle no l’havia passada, i no obstant això la immobilització en va afectar més d’un.

– No queda clar si finalment la immobilització dels vehicles amb ITV passada va ser per estar de baixa temporal en trànsit, per la qual cosa no podrien circular, o si va ser a causa de la denúncia per robatori, ni tampoc si estes circumstàncies van ser posades en coneixement del govern municipal per part de la Guàrdia Civil.

– No s’entén que la propietària dels vehicles (l´empresa FRAIKIN) presente una denúncia en el mes de febrer de 2012 davant la Guàrdia Civil, que aquesta contacte amb Calsitas (que els tenia en règim d´arrendament) i comprove que no hi ha hagut cap robatori, i que 8 mesos després l’empresa que va posar la denúncia la retire al·legant que ja ha localitzat els camions; i que mentrestant no haja passat res en relació a la primera denúncia ni tampoc ara en relació a la retirada d’esta, sobretot si es té en compte que estem parlant d´una denúncia falsa, que el mateix administrador concursal qualifica de “coercitiva”, que infringeix la normativa concursal, i que es presenta per tal de pressionar i aconseguir el cobrament de quotes pendents.

– Que no està clar si Acciona Facility Services SA, la nova concessionària, quan assumeix la contrata, no va verificar la situació legal dels vehicles que anaven a prestar el servei, o si realment sí que ho va fer i no obstant això va amagar a l’ajuntament informació important, per tal de poder prestar el servei immediatament.

– Hi ha dubtes importants sobre l’adequació dels vehicles que ara, provisionalment, s’estan usant, les característiques dels quals comporten un risc important tant per als treballadors com per a persones i béns durant el seu recorregut pels carrers de Carcaixent.

– No està clar el paper que juga en la nova empresa, Acciona, l’ex-regidor del Partit Popular Manuel Ferrús, que ha exercit de representant en algun moment davant l’ajuntament, i que sembla incorporar-se a Acciona en el moment en què esta assumeix la concessió del servei de recollida de residus.

Per als regidors de Bloc-Compromís de Carcaixent és evident que hi ha hagut mala gestió per part dels responsables municipals, amb un excés de confiança en la manera de gestionar el servei de recollida de fem durant els últims anys, fins el punt de no haver fet cap dels controls potestatius previstos en el plec de condicions incorporat al contracte.

Durant la Junta de Portaveus ha quedat clar que en la gestió del serveis s’han produït bastants errors, afortunadament cap d’ells amb conseqüències a lamentar, i sobretot que és necessària una major implicació municipal en la gestió de tots els serveis concessionats, per tal d’assegurar la prestació en òptimes condicions.

Per tot això, des de BLOC-Compromís ha plantejat en la Junta de Portaveus i així s’ha acordat:

 1. 1.    Que per part dels serveis municipals es realitzen controls periòdics sobre els diferents serveis municipals en règim de concessió, per tal de verificar el compliment de les obligacions contractuals previstes en els diferents plecs de condicions acceptats per les empreses concessionàries.
 2. 2.    Que per part dels serveis jurídics municipals s’esclarisca el marc administratiu actual del servei de recollida de fem, una vegada l’anterior empresa (Calsitas) ha deixat de ser la concessionària del servei, i entra Acciona com a nova empresa concessionària, després de la intervenció de l’administrador concursal.
 3. 3.    Adreçar-se a la Guàrdia Civil per tal de clarificar els motius que donaren lloc a la immobilització dels vehicles, així com les gestions fetes o no fetes arran de la denúncia presentada per l’empresa propietària dels camions i fins el passat 29 d’octubre.
 4. 4.    Adreçar-se a Acciona per tal de

– evidenciar-li el malestar municipal pels fets ocorreguts, en entendre que no s’ha realitzat el control mínim a l’hora d’assumir el servei que permetera detectar la situació irregular dels camions ara paralitzats, i que esta situació al final ha derivat en un perjudici per a la imatge de l’ajuntament de Carcaixent.

– reclamar una adequada prestació del servei, en tant que a hores d’ara hi ha el convenciment generalitzat que no s’ajusta als mínims exigits, a la vista de les condicions de seguretat dels treballadors i dels vehicles durant el servei.

37 Comentarios

 1. Srs del bloc, ustedes también se parecen a los Sres. Del equipo de gobierno en cuanto a su capacidad camaleonica de contar los acontecimientos.
  Según me han contado a mi la reunión, difiere mucho de lo qe han contado ustedes, así que para que los ciudadanos sepan la verdad de lo que acontece en las intríngulis del muy ilustre, voy a contar otra versión de los hechos y haber si alguno de los implicados corroboran o desmienten, para así poder sáber quien miente,…

  Según he podido saber, ustedes el dia después de los acontecimientos sacan un comunicado de dos líneas en el que dicen que piden que la gente se guarde la basura en casa si no hay contenedores en la calle.
  Luego el sábado aparece la noticia en la prensa de que los camiones están dados de baja en tráfico por sustracción, esta noticia a la luz de los comentarios de la propia noticia es averiguada por la sra. Calatayud y el sr. C. Albert.

  Posteriormente se ha producido la reunió de hoy, donde según me han dicho, usted Sr. Salom no ha intervenido en demasía y cuando lo ha hecho ha sido en un tono conciliador y de buen rollo con la alcaldesa botella, presente en la reunión y donde ha quedado más que demostrado que los srs. Del bloc no habían recabado prácticamente ninguna información del tema y se han enterado allí mismo.
  También me sorprende que según me han dicho usted ha llegado a decir como contestación a otro concejal que no sabe si la empresa cumple o no los requisitos de prevención de riesgos laborales o que sí actualmente las furgonetas qu hacen el servicio cumplen o no los requisitos o que sí el ayuntamiento lo ha autorizado o no, en cambio mi sorpresa es que en su comunicado afirma que ha sido usted quien lo ha pedido.

  Estas cosas de confirmarse ponen en evidencia al principal partido de la oposición, que cada vez esta más laxo con el equipo de gobierno, y de ser así demuestran por parte del sr. Salom unas malas artes qu muchos le atribuyen pero que muy bien ha sabido disimular en su docena de años en la oposición.

  Sr. Salom, le creía con mas altitud politca y no rebajándose a las prácticas de otras concejalas muy criticadas por usted por «detrás» pero que le han venido muy bien por «delante».

  Así qué señor Salom le insto a que conteste a este escrito y aclare como han sido las cosas y también ánimo a que los otros concejales presentes se animen y cuenten su versión. La ciudadanía tiene derecho a la máxima transparencia, ya esta bien de engaños, ocultaciones y juego sucio.

 2. Disculpa el rotllo, “Carmen” però “m’instes” a contestar i ho faig gustosament, per esclarir-te a tu i a la resta el contingut de la nota de premsa del BLOC i respondre als teus comentaris.

  Dius: Según he podido saber, ustedes el dia después de los acontecimientos sacan un comunicado de dos líneas en el que dicen que piden que la gente se guarde la basura en casa si no hay contenedores en la calle.

  “Carmen” El BLOC no trau cap comunicat a premsa. Simplement deixem uns comentaris en facebook dient qué és el que pensem que cal fer, a la vista del que està passant i per tal de no crear en el carrer una amuntonament de bosses, que en res beneficien al poble. I en relació als comentaris que ixen en Las Provincias responen a preguntes fetes a instàcnies del periodista que crida a un regidor.

  Afegeixes “Carmen”: Luego el sábado aparece la noticia en la prensa de que los camiones están dados de baja en tráfico por sustracción, esta noticia a la luz de los comentarios de la propia noticia es averiguada por la sra. Calatayud y el sr. C. Albert.

  Res a afegir, així és.

  Dius tu “Carmen”: Posteriormente se ha producido la reunió de hoy, donde según me han dicho, usted Sr. Salom no ha intervenido en demasía y cuando lo ha hecho ha sido en un tono conciliador y de buen rollo con la alcaldesa botella, presente en la reunión y donde ha quedado más que demostrado que los srs. Del bloc no habían recabado prácticamente ninguna información del tema y se han enterado allí mismo.

  Completament d’acord. En tardar en parlar Si, hi havia una informació que havien aportat la Sra Calatayud i el Sr Albert, i nosaltres voliem conèixer els detalls, el més normal en estos casos és escoltar. De la mateixa manera que ella i ell, i nosaltres tambè, hem escoltat altres coses que desconeixiem i que s’han aportat per part de l’equip de govern per boca del secretari: per exemple l’existència d’una denuncia falsa, la retirada de la denuncia, la intrvenció de l’administrador concurasl, o tot el que això afegeix sobre el comportament de la Guardia Civil, de la propietària dels vehicles i de l’adjudicatària actual del servei.

  En relació al to conciliador: Cert tambè, amb l’alcaldessa, i amb la resta de regidors. Per què? Perquè el problema de gestió, la falta de control, i sobretot el desconeixement de moltes dades no és necessari arreglar-ho amb crits o amb intervencions exaltades que al nostre entendre sols pretenen demostrar que qui aquell que parla i crida té més raó que els altres. Hi ha hagut bon rotllo si, amb tots, i reconeixement que hi havia companys d’altres partits tenien una informació que desconeguda per a nosaltres (per exemple de la de Trànsit). Al final la reunió per a qué era? Per “afusellar” a algú o per intentar esclarir els fets i buscar solucions? Des del nostre punt de vista, per esclarir responsabilitats i per buscar solucions al problema del fem, però tambè de la resta de serveis municipals en règim de concessió. Qui li t’ha contat la reunió podria haver-te dit tambè que aixího plantejàrem nosaltres: prestar unbon servei, evitar responsabilitats, i per davant de tot evitar que durant la prestació deficient d’un servei puga haver comportar danys personal i/o materials. Això no t’ho han contat, veritat?

  Continues dient “Carmen”: También me sorprende que según me han dicho usted ha llegado a decir como contestación a otro concejal que no sabe si la empresa cumple o no los requisitos de prevención de riesgos laborales o que sí actualmente las furgonetas qu hacen el servicio cumplen o no los requisitos o que sí el ayuntamiento lo ha autorizado o no, en cambio mi sorpresa es que en su comunicado afirma que ha sido usted quien lo ha pedido.

  En este tema li han contat una versió distorisionada. En primer lloc manifestàrem que en diverses ocasions, des de fa molt de temps (abans d’estar alguns dels regidors que li poden haver informat), venint dient que les condicions en que es presta el servei de recollida de fem no semblen ser les correstes en quant a mesures de seguretat per als treballadors. En segon lloc, está clar que la prestació actual sembla que comporta perill per als treballadors i per als vianants i vehicles en el carrer (de fet la Sra Calatayuda va afegir que ja havia hagut algun incident per caiguda). En tercer lloc crec que tots els presents estàvem d’acord en que tots desconeixiem realment si els vehicles utilitzats, ara provisionalment, o abans, compleixen o no la normativa. TOTS. Entre altres coses, perquè els vehicles habituals estan destinats a circular prestant un servei “especial” per les vies urbanes, i pot ser que se’ls exigisquen uns requisits diferents als de la resta devehicles. Per tant el millor és assegurar-se abans de fer afirmacions que poden ser certes o no. I una vegada beninformats si hi ha incompliment que s’exigisca a l’empresa el compliment.

  Al final, agradarà o no, però qui ha presentat les propostes en la Junta de portaveus ha sigut el BLOC. La 1ª d’elles la necessitat de fer controls. Esta proposta ha esta recollida pel secretari municipal, i acceptada poer tots. Que les propostes poden ser compartides per altres grups? Evidentment. Al final va haver unanimitat a l’hora d’acordar qué fer.

  Vosté “Carmen” m’insta a que explique, però sense esperar a l’explicació fa una sèrie de valoracions crítiques sobre la meua forma de fer oposició, l’altura política i demés. Això em fa pensar que allò que jo puc dir no li interessa massa i ja té unes conclusions prèvies.

  Finalment, tTot això de “las concejalas criticadas por detrás y que han venido muy bien por delante” ho deixarem estar, ja que parlar sense concretar i amagant-se darrere un “Carmen”pot dur a errors imperdonables. Al final és la cançoneta que s’ha repetit últimament en altres comentaris de RE i que sols caldria comentar si qui les fa s’identificara clarament en lloc d’amargar-se darrere dels nicks habituals.

   • Collo Pau, ara em done conter del fanatisme del nacionalisme exacerbat que teniu.
    La palabra de Paco va a misa,…

    • Disculpa paquito express, els arguments, són arguments. No fanatisme. Jo no vote al bloc i reconec que ho fan molt bé. Que treballen i que fan una oposició seriosa… per a fanatisme, a Carcaixent, el del PP i el de Lola Botella…

  • ¡¡¡¡ No les dije yo , que estos del Bloc saldrían con una nota de prensa donde dirían » exigimos explicaciones …… » !!!
   ¡¡¡ En fin !!! lo de siempre , a lo que nos tienen acostumbrados , política pasiva y de no hacer.

   Parece ser que estos señores de bloc , ante un posible problema para la alcaldesa y el equipo de gobierno , prefieren no saber , prefieren no investigar , prefieren no actuar.Ahora bien , cuando esa información sale a la luz por boca del equipo de gobierno o por otros grupos de la oposición , ya no pueden negar su conocimiento y es entonces cuando deciden actuar.
   Pero como actuan ¿ procurando que las cosas se hagan como se debe ? NO
   Ellos publicitan que van a pedir explicaciones ( que no responsabilidades ) y tampoco se molestan en hacer cumplir que se haga correctamente.

   El señor Paco Salom nos cuenta que ya habían advertido en varias ocasiones que la seguridad en el trabajo en la recogida de basuras no les parecía muy correctas , que no puede afirmar que no sean legales y que todo esto lo han venido pensando desde hace muchos años.
   ¿Y que han hecho al respecto ? ¿se han preocupado por informarse ? ¿ se han preocupado de que se cumplan las normas ?
   ¡¡¡Pero como van a hacer cumplir las normas si ni siquiera se han preocupado por saberlas.!!!!
   La actitud del Bloc es la de denunciar que a ellos no les parece correcto y nada más se supo.
   Menos mal que en esta legislatura tienen 6 representantes pero la pregunta del millón es ¿ para que ? ¿ para que su trabajo lo tengan que realizar 2 novatiilos de la política como la Sra. Calatayud y el Sr. Albert ?
   Esta gente a perdido la vergüenza y la responsabilidad.

   Y Sr. Salom , yo también voy a dejar de realizar cualquier comentario acerca de la utilización de nicks , que aquí los lectores habituales ya conocemos las técnicas de algunos.Como es ese dicho que dice » fer com fan …….»

   Por cierto , me ha » gustado » como se refieren a sus compañeros de oposición en Consistorio como » otras fuentes » jaaaaaa jaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   Ya veo que les jode que nos enteremos que » otros » hagan su trabajo.TOC TOC TOC.

   Y otra cosa , si esa empresa a empezado a realizar la actividad ,con el consentimiento del equipo de gobierno, sin haber presentado previamente el aval , creo que hay que pedir cabezas responsables ( eso no se debe permitir ).

 3. Kako, a mi me parece de lo más normal y sensato que antes de sacar la metralleta, se pidan las explicaciones oportunas. Si todo es como dice el Bloc en su comunicado (no he visto de momento que nadie lo haya desmentido) el lío que hay montado, con la Guardia Civil de por medio y la reentré de Manu Ferrús en la escena pública, es de campeonato…

  • A.V. , yo he criticado al Bloc por no sacar la metralleta , critico el que no han movido un dedo por averiguar nada , más bien se han comportado ( como suelen hacer ) como parásitos de información.
   Parece mentira que 6 representantes políticos a lo que se dedican es a pedir explicaciones al equipo de gobierno ( y tragan con lo que les cuentan ).Podemos pensar 2 cosas:
   -o es que son unos incompetentes , o que no tienen ganas de trabajar por
   los ciudadanos a lo cual se han comprometido ( implica irresponsabilidad)
   -o , como muchísima gente esta pensando , es que tienen presuntamente un
   acuerdo no expreso con el equipo de gobierno municipal de no agresión , lo
   cual les obliga a actuar de esa manera ( mejor no investigar , mejor no saber,
   porque si se enteran que sabemos , tendremos que denunciar a » los
   amiguetes » ).

   Siempre se dedican a denunciar posibles errores del PP , pero nunca intentar que no se comentan esos errores que siempre acaban afectando a los ciudadanos.
   Si estos los los máximos representantes de las izquierdas en Carcaixent , vamos apañaos.Con esta gente los incompetentes del equipo de gobierno municipal campan a sus anchas y , de hecho , así ha sido durante muchos años y a cagarla el de siempre , el ciudadano.
   ¿No le parece que ya esta bien?

   ¿Que es lo que han hecho los del Bloc en este tema ?
   1- Unas manifestaciones en las Provincias donde nos ponen de manifiesto
   su intención de averiguar y donde nos recomiendan lo que debemos hacer
   con las bolsas de basura.
   2- Una nota de prensa donde nos explican lo que a ellos se les explicó en una
   Junta de portavoces , por parte de el equipo de gobierno , por parte del
   vicesecretario y por parte de UxV y Albert.

   En mi modesta opinión la función de un Concejal es la de dar soluciones a problemas o el evitar que se produzcan.Estos del Bloc no están por ninguna de esas 2 responsabilidades.
   Puede darse cuenta que mi crítica no es hacia un partido político como es el Bloc-Compromís , sino hacia la actitud de los 6 Concejales de esta formación que tenemos en Carcaixent.

   Desde luego , lo de desviar balones hacia la G.C. seguro que trae cola.
   Y lo de Manu como trabajador y representante de Acciona TAMBIÉN , ya que no se que pinta ese señor en esa empresa , a no ser que ………………………….
   A lo mejor a sido el Juzgado el que ha obligado a acciona a contratar a ese señor jaaaaa jaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 4. Que rollo mos has soltat Paco.
  Menos mal que el amigo Kako nos lo ha aclarado.
  Los amigos del Bloc no cambian, entiendo porque llevan tantos años en la oposición y me dá que va para más tiempo.

  • Coherència Willy.
   Cordialment

   https://www.riberaexpress.es/2012/10/31/carcaixent-recoge-la-basura-con-vehiculos-dados-de-baja-y-sin-itv/

   Willy
   01/11/2012 – 18:23
   Mi opinión es que el MIA contrata un servicio y no tiene porque controlar a la empresa contratada si los vehiculos estan en disposicion de haber pasado todos los controles, esto es como el valor, se le supone
   Por otra parte felicitar asimismo al MIA por la rapidez en que se ha puesto en marcha el servicio.
   Y finalmente felicitar a la benemérita por su actuación y deseo como así me consta que lo hacen pongan el mismo empeño en la detención de los delincuentes.
   RESPONDER

 5. Paco en primer lugar agradecerle que haya contestado, lo cortés no quita lo valiente.
  Comparto la valoración política que hace Kako acerca de ustedes, la suya es una oposición muy cómoda y usted que piensa que va a ser el próximo alcalde de Carcaixent quiere mantener un tono muy «diplomático» con todo el mundo por si acaso tiene que pactar. Caso error, sr. Salom.
  Usted hace dos cosas:
  – juega a navegar entre aguas, a no mojarse, prefiere no hacerlo por si acaso lo salpica algo o
  – no puede apretar más de la cuenta por todo el historial que lleva detrás.
  Sr. Salom tiene a mi entender un grave problema, ha alcanzado cuotas inimaginables para su partido pero ahora, al igual que a la Sra. Botella, el tiempo lo va poniendo en su sitio, cuando se están tantos años como ustedes en el consistorio es todo un favor por aquí o un favor para allà, creo que respresentando a un partido que dice ser progresista (aunque para mi nacionalista pero no progresista) debería ser partidario de la limitación de mandatos, aunque en este caso puntual vaya contra usted mismo.

  Es evidente que despuésde 4 legislaturas algo habrán dicho, pero la verdad es que la transparencia sigue brillando por su ausencia.

 6. Carmen, Kako… Paco sera el pròxim alcalde de Carcaixent escriviu ací el que escriviu per varies raons.

  1r El poble ho necessita.
  2n Ell està sobradament capacitat i experimentat.
  3r Té un equip darrere que no té ni el propi PP, SOM una pinya.
  (…)

  • Javi i srs. del Bloc, menuda fantasmada que se acabeu de arrear. Si que aneu sobrats no? On està la democràcia? Aneu a traure majoria absoluta?

   1. El poble necessita un canvi, es veritat, pero es Paco Salom, la persona que pot ficar cara a la renovació d´aquest poble? Una persona que porta 4 legislatures ahí? Una persona que quant li ha convés li ha fet oposició a Lola Botella i quant no calla?

   2. Capacitat i experimentat. Experimentat sí, después de mitja vida com a regidor com per a no estar-ho i capacitat en «pasteleria política» indudablement en te, sobretot en ficar ciçanya en altres partits, que massa bé li ha anat la auto-destrucció dels altres, pero ell, algo te a vore.

   3. Aixó d´equip,… sols fa falta vore als 6 regidors,… sempre parla el mateix, si no està el mesías,…. i aixó de una pinya,… es el que voleu fer vore.

   Sols vos pregue una cosseta, un poquet més d´HUMILTAT, que falta vos fa.

   • JA, JA, JA. Si home en tota l’autodestruccio alguna cosa haureu posat vosaltres no, Carles=pacapacheco=paquito=paquitoexpres= i atres?
    De la inutilitat i maldat d’alguns no fa falta que parlem. Gracies per l’humor xicon

    • Tu desvía la atención, porque quién se pica ajos come.
     Contestas atacando, pero no valoras lo que arriba se pone, será porque es verdad?
     La verdad es, que cierta gente vuestra, tiene una doble moral, sabe muy bien jugar las cartas por debajo y salir bien parado de cara a la opinión pública, que es lo que cuenta.
     Sois unos grandes jugadores del «arte de la política», si, ese arte; esa forma de política que ha llevado a la crisis social que también tenemos hoy en día.
     Si lees mi comentario anterior, digo: la auto-destrucció dels altres, pero ell, te algo a vore. Por lo tanto revisa bien tu comprensión lectora, porque vista tu contestación se be que no lo has entendido.
     Si quieres algún día te diré en que ha colaborado vuestro líder poderoso.
     Saludos y no se pique, que ya les queda poco para tener la alcaldía,….

  • Javi , yo nunca he negado la existencia de la » fuerza » y no me atrevo a negar que Paco la posea ( cosa que me consta que la gran mayoría de Concejales no poseen ) pero nos falta saber de que modo la ha utilizado y , lo más importante , en que modo la utilizaría de llegar a ser Alcalde.
   Mi opinión es que la «parte oscura » tiene un gran poder entre nuestros representantes políticos actuales.Habrá que ir indagando del porqué de algunas actuaciones del grupo Bloc .

 7. Pero no se dan cuenta que la única alternativa es Ana Calatayud, no se dan cuenta que esta señora no está en política para ganar dinero, no se dan cuenta que esta señora no se casa con nadie que lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro, es la única que le hace frente a la «tiita Lola», que pone en su sitio a «Juanito», y es la única que dialoga con los funcionarios, que les da los buenos días y es la que recapta información por su buen trato.
  Para que todos lo sepan, Ana estaría dispuesta a confeccionar «Listas Abiertas» para las próximas elecciones, que se apunten a su lista todos los que se encuentren capacitados de levantar «Carcaixent», todos los que quieran olvidarse de cobrar un sueldo, todos los que esten dispuestos a trabajar por «El Morro», como se hacía antes. ¡Vale Animarse!

 8. Hay algo que me ha resultado curioso : esta vez se ha realizado una junta de portavoces y le ha «faltado el aire » tanto al Bloc como al equipo de gobierno a dar al ciudadano un sin fin de explicaciones , incluso , declaraciones de los propios técnicos municipales.
  Y digo yo , ¿porqué esta vez si y en otras juntas celebradas no?.
  A mi me gustaría tener información sobre lo que se declaró , tanto por políticos como por parte de los técnicos , en una junta que se convocó para informar sobre el tema Ruralter y la compra del edificio de Correos.De esta junta el ciudadano no ha tenido ni siquiera constancia ¿ porque ?

  ¡¡¡ Venga !! a ver si entre Paco Salom , Ana Calatayud , Carles Albert y las argumentaciones del Sr. OPINADOR nos hacemos una idea de los intríngulis sobre ese tema.

  • Nooooooo, por favor, otra vez Correos y el Ruralter nooooo!.
   Kako, ¿no cree usted que ese tema está más que amortizado?. Han dado su versión prácticamente todos, desde el Equipo de Gobierno, el Bloc, PSOE, la Sra. Calatayud… ¿no cree que el ciudadano ha tenido suficiente información y explicación, como para hacerse una idea del tema?.
   Por cierto, ¡qué bonita ha quedado esa zona! (no sea pillín: ya sabemos que, en la intimidad, usted lo admite!).

   • ¿Amortizado dice ? jaaaa jaaaa jaaaaaaaaaaaaaa
    Amortizado estará cuando se lleguen a cobrar esas presuntas subvenciones y podamos entonces calcular el coste de ese pequeño cementerio que nos han montado en medio de la ciudad jaa jaa jaaaaaaaaaaaa
    Me rio por no llorar , porque es vergonzoso el haberse gastado ese dinero en esa mierda de obra con la falta de recursos actual que existe en estos momentos para poder prestar servicios mínimos al ciudadano.Y encima la gente quejandose de tener que desplazarse hasta detrás del parque para llegar hasta la oficina de Correos.
    ¡¡¡ No lo entiendo , ni lo entenderé nunca !!!!

    Creo que en este tema falta mucho por saber y me gustaría saber ( para ir haciendome una idea ) que es lo que se comento en esa reunión de portavoces incluyendo lo que cometarían los técnicos.
    Como usted sabe mucho , usted sabe que este tema no esta amortizado y que debe de quedar mucha información que el ciudadano debería saber.Esperemos que no tarden mucho estos politicos en dar señales de vida.

    La cosa empezó por derruir Correos para montar un parking subterraneo , pasamos después a que serían unas plazas de aparcamiento en superficie y ha acabado en una especie de pequeño cementerio ( sin muertos ) con cipreses incluidos. Ya me dirá usted que es lo que estamos pensando la gran mayoría de ciudadanos.
    Que el ciudadano , como tenemos actualmente el panorama económico , tenga que hacer frente a el coste de esta obra , no me parece ni deseable ni correcto.

    Aunque me alegro que, al menos, a usted , a willy y a Claudio estén encantados con esa transformación arquitectónica » despanpanante » y » tan necesaria «. jaaaa jaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    • Kako con tanto lado oscuro que ves cualquier día se te acerca Paco y te dice eso de… Yo soy tu padre!!!!

     jajajajajaj

     • Sr yo , no le contesto como desería porque aprecio a Paco.

      Si lo hace ( lo cual no creo ) no eliminaría a usted de sus dudas acerca del suyo.Ya sabe usted a quien hay que preguntar para salir de dudas , si es que es de fiar.

 9. Senyors del Bloc: Gràcies per ficar trellat en este merder. No sóc votant de vostès, però reconec que el treball que fan (i el to reivindicatiu i respectuós que gasten normalment).

  No sé quanta gent no vinculada a partits polítics entra ací, però la falta d’objectivitat en molts dels comentaris és impressionant…

 10. Paco, he empezado a leer tu comentario en respuesta a Carmen hasta que he llegado al tema de la contestación por Facebook que según tu solo son comentarios.

  Bueno, de ahora en adelante si no va escrito en papel timbrado voy a coger tus comentarios como una simple tertulia de café sin oficialidad ninguna.

  ¿Se salva algún político en este pueblo?

 11. Ciutadà estic amb tu, jo tampoc sóc del bloc ni els vot però és en realitat l’única oposició que tenim a Carcaixent, perquè el PSOE esta practicament desfet i els altres són els mateixos amb diferents collarets és a dir la dreta pura i dura. És veritat que a mi m’agradaria que posessin una mica més de canya però per ara són els únics que poden tirar al PP del poder i crec que serà en les properes i si no és així emigro.

  • ¡¡¡¡ Hombre , mi amiga xelo por aquí !!!!!
   Mire , mi problema es que yo no soy de nadie , ni del Madriz , ni del Barxa ni siquiera del Valencia.
   Aquí lo que se trata es de buscar una solución para poder resolver los problemas que tiene el ciudadano.En muchos pueblos de España la solución ha venido de la mano de tener que quitarles el poder municipal a los políticos y tener que hacerse cargo del consistorio los simples ciudadanos ( ciudadanos con algo de trellat ).Los intereses partidistas ya nos hemos dado cuenta que se superponen ( y muchas veces chocan ) al del ciudadano.
   Esperemos que para las próximas elecciones hayan valientes que quieran trabajar por su pueblo.
   En las pasadas ya ha habido unos valientes que dieron un paso adelante ( me refiero al grupo UxV ).Me consta que en este grupo no se habla ni de derechas ni de izquierdas y que sólo están ahí para trabajar por su pueblo ( no como otros ).Calatayud le da mil patadas en eficiencia a cualquiera de los miembros del Bloc , porque parece que están adormecidos , » drogados » y no sabemos cual es la causa.

   Por cierto , aún no siendo partidario de ninguna ideología , creo que las experiencias con las izquierdas en España deja mucho que desear y , de no cambiar , espero que no vuelvan nunca al poder( por el bien de los ciudadanos ).
   La izquierda en España se ha quedado sin argumentos por lo que suelen siempre a hacer referencia a la época franquista para equipararla a la derecha actual.Si les quitas eso , se acabaron los argumentos.

   No se preocupe que usted , antes de las próximas elecciones , seguro que nos enteramos de ciertas actuaciones del Bloc.

 12. Opinador: a mi me encanta como ha quedado la plaza, los que vivimos en la zona y Claudio el del quiosco de Fabuel, estamos encantados. Gracias

  • Estéticamente la plaza podrá gustar más o menos. Pero a mi juicio gastar la cantidad de dinero público que se ha gastado para obtenerla, y más aún en este momento y en la situación en la que según parece está el Ayuntamiento, ha sido un aténtico disparate. Willy, sólo espero que al menos tú y Claudio no protestéis cuando os suban el IBI, la basura, los vados, la renta, el IVA, etc., porque esa plaza habrá o ha habido que pagarla.

   • Sin embargo, para mi juicio, teniendo en cuenta que la obra está sufragada por una subvención, que en nada afecta a los impuestos que pagan a los ciudadanos y que, además, incluye otro magnífico proyecto como es la apertura de la Avenida Joan XXIII, yo considero que se ha actuado correctamente, primero por conseguir esa ayuda y después por emplearla en esos dos proyectos.
    Renunciar a una ayuda de 1.8 millones de euros sí que habría sido una auténtica barbaridad en los tiempos que corren!.

  • 2 contents en tota carcaixent aixó es democràcia
   Jajajajajaj

   Açó dels comentaris que es el club de la comedia, m’havien dit que donaba risa i porte mig hora parrtinme el cul
   Jajajajaj

 13. Las subvenciones, señor Opinador, salen del bolsillo de todos los ciudadanos, a base de impuestos normalmente, y según he podido leer aquí mismo, para cobrar esos 1.8 millones nos hemos tenido que gastar otro buen pico, que por cierto no teníamos, y que habrá que hacer buenos. Y en mi opinión, estando de acuerdo con usted en que hay que conseguir para el pueblo cuantas más inversiones mejor, no deja deja de ser una perversión que nos dediquemos a hacer plazas y abrir calles, mientras caen en picado la calidad de la enseñanza y la sanidad, se retrasan los pagos a los dependientes, no se paga a los proveedores, etc. Ya podrían conseguir subvenciones para otras cosas…

  • Estoy de acuerdo con parte de su argumento: yo también creo que se deben priorizar las ayudas destinándolas, por ejemplo, a las áreas que usted expone; pero las ayudas para calles y plazas son exclusivamente para eso, calles y plazas, y no pueden destinarse ni a sanidad, ni a gasto social…y puestos a que vayan a parar a otras ciudades, yo prefiero que mis impuestos reviertan en mi ciudad, por supuesto que sí.
   Naturalmente que el Ayuntamiento recibe subvenciones para otras cosas, como 450.000 € para la residencia de ancianos y un largo etcétera.

   • Opinador, l’argument de que «mis impuestos reviertan en mi ciudad», es el que utilitzen els catalans per a demanar la independència, ¿no?.

    • Els arguments que usen els catalans per a xorrades com eixa a mi no hem fan perdre el temps però ja que vosté posa l’exemple, li done la raó: que els catalans facen ús dels instruments legals en vigor per a qualsevol de les seues reivindicacions, igual que ha fet Carcaixent per accedir a eixa subvenció!. D’esta manera, tots amb la llei en la mà, no hi haurà cap problema (ni independència, per suposat, tampoc!

 14. Acabo de ver a una furgoneta de alquiler repartiendo contenedores de basura , con dos hombres en su caja junto con la carga , con las puertas de la caja abiertas y en marcha.
  Tienen el problema que cuando el furgón frena las puertas tienden a cerrarse por inercia y los trabajadores intentan que no lo hagan con sus propias manos.
  Con el piso mojado de la caja del furgón , con arrancadas y paradas continuas , parece bastante fácil que estos hombres se metan un buen trompazo.
  ¿Es esta la forma en que la nueva empresa concesionaria va a prestar el servicio ?
  ¿ Que la empresa no tiene medios de producción propios ?
  ¿Están esos vehiculos homologados para prestar ese servicio ?
  ¿ Que hace el MIA al respecto ?

  ¡¡¡ No les parece a ustedes vergonzoso !!!!

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here