EU de la Ribera Alta presentarà mocions contra la planta de residuus sanitaris de Guadassuar

0
120

EU de la Ribera Alta considera que els residus que es pretenen tractar en una nau del polígon industrial de Guadassuar, junt a l’abocador ja existent, són els qualificats com a residus infecciosos Grup III i IV, sent aquestos residus els més perillosos que es generen en els centres hospitalaris, i que contenen virus i bacteris actives amb alt poder d’infecció, procedents de pacients amb infeccions com aquestes:

-Febres hemorràgiques víriques

-Febra del Congo-Crimea

-Febra de Lassa

-Marburg

-Ebola

-Febra argentina (Junin)

-Diftèria faríngia

-Còlera

-Encefalopatia de Creutzfeldt-Jakob

-Tularèmia pulmonar

-Àntrax cutani

-Pesta bubònica

-Febra Q. Residus

-Tuberculosi activa. Residus

També es pretenen emmagatzemar residus procedents dels tractaments del càncer, amb capacitat mutagènica.

Si aquestos residus no són tractats de manera correcta en tot moment, o hi ha algun error en el tractament, hi ha un gran perill per a les mateixes treballadores i treballadors, veïns pròxims i la població en general de Guadassuar, l’Alcúdia i altres poblacions de la Ribera Alta limítrofes.

Durant la manipulació dels residus i el seu tractament es poden produir emissions a l’atmosfera i a les aigües en forma de vapors desagradables i lixiviats amb un alt nivell de contaminació, i tot això pot representar també un important perill per al medi ambient.

Des del punt de vista de la creació d’ocupació, no entenem que 10 o com a màxim 12 llocs de treball que poguera crear esta activitat, posen en perill la salut humana de Guaduassuar o l’Alcúdia o les ciutats limítrofs de la Ribera.

En paraules de Marisa Bergaz, membre del Consell Polític d’EU de la Ribera Alta: “aquest tipus d’instal·lacions, degut a la seua perillositat, no poden instal·lar-se en qualsevol lloc, ja que representen un seriós perill per a la població i vist el lloc on es pretén instal·lar, en el mateix polígon industrial, no es dóna cap garantia per a aquest tipus d’activitat. A més a més, aquestes instal·lacions requereixen que siguen operades per empreses o institucions que tinguen una gran experiència en aquest tipus d’activitat per a evitar qualsevol risc per a la salut de les persones i el medi ambient.”

Per últim, recordem que, fa uns anys, l’Ajuntament de Guadassuar no va concedir a l’empresa la llicència d’activitat degut a la perillositat que comportava, com va denunciar EU, i a més hi hagué una forta oposició ciutadana. En pocs dies es van reunir més de 4.000 firmes, unes 2.500 de la mateixa localitat de Guadassuar.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here