Les antenes de telefonia mòbil a l’Alcúdia no podran estar a menys de 100 metres de zones residencials i de la població sensible

0
134
Antena prop del col.legi Batallar

L’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà per unanimitat l’elaboració d’una ordenança sobre les antenes de telefonia mòbil que contemple la distància mínima a la que han de situar-se de les zones residencials en general i de la població sensible, tals com centres educatius, centres sanitaris o residències d’ancians, en particular.
Aquesta proposta respon a l’acord subscrit per Compromís per l’Alcúdia i el PSOE i en ella s’estableix que dita ordenança haurà de respectar com a mínim la distància de 100 metres respecte a zones residencials, com contemplen les normes urbanístiques del Pla General.

Paco Sanz, regidor de Compromís per l’Alcúdia, explicà que en els últims anys hem assistit al creixement insostenible i a la proliferació caòtica
d’estacions base de telefonia mòbil i altres infraestructures de telecomunicacions que han suposat un augment significatiu de la contaminació electromagnètica i el creixement de la percepció social del risc associat a aquestes infraestructures. A nivell mundial cada vegada són més els estudis i les veus que adverteixen dels seus efectes perjudicials per a la salut de les persones. Institucions com el Parlament Europeu, el Consell d’Europa, l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer o la pròpia Organització Mundial de la Salut, alerten sobre la possible perillositat de l’emissió d’aquests camps electromagnètics.

A l’Alcúdia, segons va explicar el regidor de Compromís,  estan instal·lades un total de 3 antenes de telefonia mòbil al casc urbà als carrers Sant
Jaume, Dos de Maig i Calvo Acacio, situant-se en un triangle en el que disten uns 200 metres unes d’altres. Una d’elles es troba situada a escassos metres del Col·legi d’Infantil i Primària Batallar. Nombrosos veïns i veïnes de l’Alcúdia es troben preocupats per la repercussió que en la seua salut i en la de les persones més sensibles com xiquets, malalts o ancians té la proximitat d’aquestes antenes.

En resposta a eixes preocupacions l’ajuntament ha aprovat recentment la realització d’un estudi radioelèctric de les zones més pròximes a les
antenes de telefonia i en el termini de sis mesos estarà elaborada l’ordenança sobre antenes de telefonia mòbil, amb l’objectiu no sols de
regular aquestes instal·lacions sinó de traure dels casc urbà aquestes antenes.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here